29
nov

Dansk Digitalt Topmøde

Regeringen afholder Digitalt Topmøde den 14. marts 2019. Regeringen fortsætter sit stærke fokus på digitalisering på nyt årligt topmøde. Topmødet samler erhvervslivet, undervisnings- og forskningsverdenen samt arbejdsmarkedets parter for at give input til de næste skridt mod en ansvarlig, digital fremtid for Danmark.

Regeringen har taget vigtige skridt mod en ansvarlig, digital fremtid med Strategi for Danmarks digitale vækst fra januar 2018, reformudspillet ”Digital service i verdensklasse” og gennem løbende drøftelser i Disruptionrådet. Men det kræver et vedvarende fokus at være på forkant med den digitale udvikling. Derfor afholdes Digitalt Topmøde 2019.

Statsministeren og en lang række ministre går sammen med førende erhvervsledere, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter fra undervisnings- og forskningsverdenen om at lægge sporene for Danmarks digitale fremtid. På topmødet vil der være fokus på bl.a. dataetik, kunstig intelligens, ændrede behov på arbejdsmarkedet, undervisning, uddannelse, forskning og øvrige rammevilkår for dansk erhvervsliv.

Det er regeringens vision, at digitaliseringen skal komme alle danskere til gavn – gennem færre nedslidende jobs, et bedre sundhedsvæsen, flere miljø- og klimavenlige løsninger, og gennem gode og vellønnede job. Innovationsminister Sophie Løhde siger om initiativet: – Digitalisering og nye teknologier som kunstig intelligens har et stort potentiale og kan bl.a. hjælpe os til at give borgerne en bedre service og gøre den offentlige sektor mere effektiv. Det er også baggrunden for, at vi tidligere i år har præsenteret en digitaliseringsreform, som bl.a. skal være med til at videreudvikle den offentlige digitale service til gavn for borgere og virksomheder. Og at vi har sat os et ambitiøst mål om, at Danmark skal være førende inden for kunstig intelligens i 2025.