Digitaliseringsinstituttet

Vi udvikler kompetencer hos ledergrupper, ledere og medarbejdere i virksomheder og
organisationer i digital transformation således de får nye begreber at begribe
med og teorier at navigere ud fra.

Dette gør vi i tæt samarbejde med partnere og ved bevidst at facilitere netværk

BESØG HJEMMESIDE

Furesø Kommune

Esbjerg Kommune

Schultz A/S

FormPipe A/S

Digitaliseringsstyrelsen

Kalundborg Forsyning