25
aug

Mere konkurrence, tak

Samfundsdesign. Offentlig it: I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der dækker perioden 2016-2020, er der et klart formuleret ønske om at skabe mere konkurrence på markedet for offentlige it-løsninger og reducere myndighedernes omkostninger til it-drift. Ambitionen har derfor været at åbne op og skabe klare rammebetingelser for, at myndighederne i højere grad kan benytte hele spektret af it-løsninger, herunder cloud computing.

Men ambitionen er stadig langt fra opfyldt, mener divisionsdirektør Johnny Iversen fra EG: – Jeg synes stadig ikke, at vi er kommet så langt. Vi ser fortsat ikke ret mange nye leverandører komme ind på marked for it til den offentlige sektor. I rigtig mange tilfælde ender det desuden med, at det offentlige kommer med store udbud, som kun de største leverandører har kapaciteten til at besvare.

Hvis ambitionerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal realiseres, skal der derfor ske en ændring, mener Johnny Iversen: – Jeg tror, det er vigtigt, at man sikrer, at offentlige it-udbud og aftaleformer simplificeres, så der er flere leverandører, der har mulighed for at være med og ønsker at besvare udbuddene.  Det vil betyde, at kunderne vil få flere besvarelser på deres udbud, og samtidig vil det tiltrække flere mindre virksomheder. Der skal simpelthen være en anden risikoprofil i de offentlige udbud, siger divisionsdirektør Johnny Iversen, EG.

Se video: https://samfundsdesign.dk/temaer/effektiv-og-effektbaseret-administrativ-styring/digitalisering-af-det-offentlige-halter-stadig-efter/